J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Themabijeenkomst - Training In veilige handen
Omschrijving:

Inleiding

Uit berichten in media blijkt dat ook binnen vrijwilligersorganisaties ongewenst gedragen seksueel misbruik voorkomt. Je moet er niet aandenken dat het ook in jou organisatie plaatsvindt. Organisaties zelf kunnen die kans verkleinen door preventieve maatregelen te nemen. Daarbij worden ze geholpen door het landelijke project en de website In veilige handen.

 Resultaten

Deelnemers aan de training:

  • Weten wat seksueel ongewenst gedrag inhoud
  • Kunnen seksueel ongewenst gedrag bespreekbaar te maken
  • Kunnen informeren over het onderwerp of een voorlichtingsbijeenkomst geven in de eigen organisatie
  • Kunnen een aannamegesprek voeren
  • Weten welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden
  • Kunnen een stappenplan voor het doorvoeren maatregelen opstellen
  • Zijn in staat ongewenst gedrag te herkennen
Programma

 Doel

In de training worden instrumenten aangereikt om seksueel ongewenst gedrag van vrijwilligers te voorkomen. De deelnemers kunnen een voor de eigen organisatie een activiteitenplan opstellen met preventieve maatregelen. Na afloop van de training kunnen de deelnemers het onderwerp seksueel ongewenst gedrag bespreekbaar maken met de vrijwilligers en omgangsvormen, gedragscode, meldprotocol, aannamebeleid opstellen tevens weten ze wat ze moeten doen na een melding van ongewenst gedrag.

 Vorm

De training is interactief waarin theorie wordt afgewisseld met zelf ervaren en zelf doen. Deelnemers gaan zelf met een aantal werkvormen aan het werk en ervaren zo dat grenzen voor iedereen anders zijn. Dat het daarom voor organisaties belangrijk is om goede afspraken te maken. Ook leren deelnemers de risico’s te inventariseren.

Doelgroep en kosten
Ronald van Hetem van Movisie
Bestuur / Organisatie, Mantelzorgers, Vrijwilligers
vrijwilligers en bestuurders
12
Gegevens
03-04-2019
19.00 tot 21.30
Buurtkamer SassemBourg, Jan van Brabantweg 59 te Sassenheim