J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Cursus - (BHV) Basishulpverlener 10 februari 2020
Omschrijving:

Wij bieden u de training conform de wet en regelgeving en eisen die door de arbeidsomstandighedenwet gesteld worden. Wij werken met ervaren gekwalificeerde docenten die ook voor de professionele hulpdiensten werken of gewerkt hebben en opgeleid zijn, zodat deze precies weten wat er van u verwacht wordt tot de hulpdiensten het van u overnemen en leren u, het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen en calamiteiten.

Tijdens de opleiding wordt getoetst of de kandidaat aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven verrichtingen beheerst. De competentie wordt getoetst tijdens de praktische handelingen. 

Een cursist ontvangt het opleidingscertificaat bij een voldoende beoordeling.

Programma

 Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming

 • Alarmeren/interne procedures
 • Deurprocedure bij een vermoeden van brand
 • Bestrijden van een beginnende brand: vaste/vloeistoffen/gas/vet/oliebrand
 • Gebouwkennis en communicatie
 • 20/30 regel en preventie

Eerste levensreddende Handelingen

 • Benaderen slachtoffer
 • Luchtweg openen, ademhalingcontrole, alarmering en stabiele zijligging
 • Reanimeren en gebruik AED  
 • Overige letsels: opheffen van een luchtwegblokkade
 • Overige letsels; ernstig uitwendig bloedverlies
 • Overige letsels: manuele fixatie
Doelgroep en kosten
Ronald van Kesteren cursusleider en meerdere oefenleiders
Bestuur / Organisatie, Buurtbewoner, Mantelzorgers, Vrijwilligers
Kandidaten die de tijd overbruggen totdat professionele hulpverleners het overnemen.
30
€ 50.00 exc BTW
€ 75.00 exc BTW
Gegevens
10-02-2020
19:00 tot 22:00 uur
Bibliotheek Sassenheim Kerklaan 42